Followers

Monday, January 18, 2010

Anda Memerlukan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekiranya Anda...
* Rasa sunyi /tidak ada kawan
* Rasa tertekan
* Pemikiran negatif seperti saya akan gagal peperiksaan walaupun saya belajar bersungguh-sungguh
* Masalah akademik
* Masalah peribadi
* Masalah keluarga
* Masalah disiplin
* Masalah pemilihan kerjaya
* Terlibat dengan penyalahgunaan dadah
* Masalah penyesuaian diri dalam bersosial dan persekitaran.

No comments:

Post a Comment

t